Trường hợp bán nhà đất được miễn thuế TNCN

Thông thường, việc bán nhà hoặc đất phải đóng thuế TNCN. Tuy nhiên ở 1 số trường hợp, người bán nhà đất sẽ được miễn thuế TNCN. Gồm những trường hợp sau:

 • Chuyển nhượng nhà đất với những cá thể như sau: (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản).
 1.  Vợ với chồng
 2. Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ
 3. Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi
 4. Cha chồng, mẹ chồng với con dâu
 5. Bố vợ, mẹ vợ với con rể
 6. Ông nội, bà nội với cháu nội
 7. Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại
 8. Anh chị em ruột với nhau
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở. Trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất 1 tài sản nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Nội dung nêu trên được quy định cụ thể tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

thuế TNCN

Đồng thời, tại Thông tư này còn quy định đối với trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này sẽ không phải đóng thuế TNCN.

Lệ phí trong trường hợp “có” nộp thuế TNCN

 • Đối với trường hợp bán đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x 2% (thuế suất).

(Thuế suất 2% được quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC )